نقص کالا

در صورت مشاهده مشکل یا نقص در محصولات گاوصندوق های نسوز فروشگاه غنی زاده با قسمت خدمات (۰۹۱۰۰۸۴۶۸۲۸) تماس بگیرید.

در صورت امکان رفع عیب در محل ، توسط کارشناس مربوطه رفع می گردد.

(برداشتن هزینه منوط به تشخیص کارشناس فروشگاه گاوصندوق غنی زاده و نوع ضمانت نامه کالای خریداری شده اعلام می گردد)

چنانچه کارشناس تشخیص دهد در محل امکان رفع عیب نیست گاوصندوق با هزینه شرکت تعویض می گردد.